21 Settembre 2021

NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE PRODUKTU Clementoni, DISNEY BABY MACHINES PRESS&GO - Kod 14392

Countries:

PL

Product Code:

14392


Szanowni Klienci,

niniejszym informujemy, że po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej, stwierdziliśmy, że przedmiotowy produkt nie spełnia naszych standardów jakości. Podkreślając, że problem ten nie ma charakteru ogólnego, lecz ogranicza się do konkretnych partii, na wszelki wypadek zdecydowaliśmy się zawiesić sprzedaż i natychmiast wycofać wszystkie znajdujące się już na rynku produkty z tych partii, których dotyczy ten problem, w celu przeprowadzania dokładnej kontroli. Wstępne badanie wykazało, że małe części produktu mogą się odłączyć, co stwarza ryzyko połknięcia, które może spowodować zadławienie lub uszkodzenie układu pokarmowego dziecka.

W związku z tym prosimy o natychmiastowe usunięcie z oferty kierowanej do Państwa klientów pozycji oznaczonej kodem EAN: 8005125143924 (zob. zdjęcie poniżej), jeśli można ją przypisać do następujących partii produkcyjnych: 20F19, 20K06 i 21B04. Partię produkcyjną można rozpoznać po nadruku na spodzie autka (zob. zdjęcie poniżej)

img-recall.png

Ze względu na powyższe, zwracamy się o pomoc, mającą na celu prawidłowe poinformowanie konsumentów i ułatwienie procedury wycofywania produktów, które zostały już wprowadzone na rynek.

W możliwie najkrótszym czasie udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat odbioru, na nasz koszt, wszystkich posiadanych przez Państwa sztuk tego artykułu oraz o sposobie poinformowania klienta. Na wycofane produkty zostanie wystawiona nota kredytowa na odpowiednią kwotę.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Clementoni lub z naszym działem obsługi klienta.

Oprócz zastosowania wymienionych powyżej środków, wysłaliśmy w dniu 21/09/2021 zgłoszenie problemu do właściwego organu kontrolnego, a także przekażemy niezbędne informacje konsumentom, za pośrednictwem strony internetowej firmy, w prasie za pośrednictwem głównych gazet krajowych oraz za pomocą wszelkich innych środków, które zostaną uznane za odpowiednie.

Pozostajemy do Pana dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Recanati 21/09/2021

Z poważaniem,

CLEMENTONI S.p.A.
Dyrektor zarządzający
Giovanni Clementoni

PL_14392_recall >