29 Ottobre 2021

OMEDELBART TILLBAKADRAGANDE AV PRODUKT Clementoni, BLOOMING FLOWER RATTLE– Kod 17326/17360

Countries:

SE

Product Code:

17326, 17360


Bästa kund,

vi vill härmed meddela att vi, efter signaleringar från marknaden och efterföljande interna undersökningar, har upptäckt en bristande överensstämmelse med avseende på våra kvalitetsstandarder för den berörda produkten. Eftersom det handlar om ett allmänt problem beslöt vi att avbryta försäljningen och omedelbart återkalla alla exemplar som redan finns på marknaden för att kunna genomföra en noggrann kontroll av dem. Vid en första undersökning framkom det att små delar av produkten kan lossna med åtföljande risk för förtäring, vilket kan orsaka kvävning eller skada på barnets matsmältningssystem.

Vi ber er därmed att med omedelbar verkan ta bort varan från försäljning så att den inte är tillgänglig för kunderna. Varans EAN-kod: 8005125173266 och 8005125173600 (se figuren nedan).

Schermata 2021-11-12 alle 12.06.01.png

Vi vill påminna om att den ovannämnda varan finns i följande sortiment, art.nr: 17324A/17326C/96387/98005/98005TS.

Mot bakgrund av detta ber vi om ert stöd för att vederbörligen kunna informera konsumenterna och underlätta tillbakadragandet av produkterna som redan har släppts ut på marknaden.

Det är vår angelägenhet att inom kort informera er om detaljerna för att, på vår bekostnad, dra tillbaka alla kvantiteter i er ägo och metoderna för att informera kunden. För de produkter som har dragits tillbaka, utfärdas en kreditfaktura med motsvarande belopp.

I händelse av att varan finns på era lager, ber vi er att avbryta försäljningen då dessa kvantiteter nödvändigtvis måste förstöras. För information med avseende på detta, vänligen kontakta er Clementoni-återförsäljare eller vår kundservice.

Vi vill påpeka att, utöver de åtgärder som anges ovan, är det vårt ansvar att tillhandahålla nödvändig information till konsumenterna via företagets webbplats och på annat sätt som är lämpligt.

Vi står till förfogande för eventuella förtydliganden.

Recanati 2021-11-03

Med vänlig hälsning

CLEMENTONI S.p.A.
Verkställande direktör
Giovanni Clementoni

SE_recall_letter_sign >