29 Ottobre 2021

UMIDDELBAR TILBAKEKALLING AV PRODUKT Clementoni, BLOOMING FLOWER RATTLE– Art.nr. 17326/17360

Countries:

NO

Product Code:

17326, 17360


Kjære kunde,

etter varslinger fra markedet og påfølgende interne undersøkelser, har vi har oppdaget en manglende overholdelse av våre kvalitetsstandarder for dette produktet. Ettersom dette er et generelt problem ble salget avbrutt og alle eksemplarer på markedet ble umiddelbart tilbaketrukket for en grundig sjekk. Etter den første undersøkelsen viste det seg at små deler av produktet kan løsne med påfølgende fare for svelging, som kan forårsake kvelning eller skade av barnets fordøyelsessystem.

Vi ber dere dermed fjerne varen med EAN-kode 8005125173266 og 8005125173600 med umiddelbar virkning, slik at den ikke er tilgjengelig for kundene (se bildet nedenfor)

Schermata 2021-11-12 alle 12.06.01.png

Vi minner også om at den nevnte varen finnes i følgende sortiment, art.nr. 17324A / 17326C / 96387 / 98005 / 98005TS

Vi ber også om deres hjelp med å informere forbrukerne og forenkle tilbakekallingen av de produkter som allerede finnes på markedet.

Vi vil så raskt som mulig komme tilbake med informasjon om tilbakekallingen av alle varene dere har i besittelse, som skjer på vår bekostning, og hvordan kundene skal informeres. Dere vil motta en kreditnota for verdien av de tilbakekalte produktene.

Har dere varen på lager, ber vi dere om å avbryte salget ettersom denne må destrueres. For informasjon, kontakt Clementonis salgsrepresentant eller kundeservice.

I tillegg til de ovennevnte tiltakene, vil vi informere forbrukerne via vår nettside eller på annen hensiktsmessig måte.

Kontakt oss for eventuelle oppklaringer.

Recanati 03/11/2021

Vennlig hilsen

CLEMENTONI S.p.A.
Administrerende direktør
Giovanni Clementoni

NO_recall_letter_sign >